Assetxplor

Voor Scholen

Assetxplor voor scholen?

Bestaat het (tussentijdse)  onderhoud uit een keten losse inspecties en verliest men het totaalplaatje uit het oog? Veel extra tijd kwijt aan overleg over inspecties en verzamelen van informatie? Of werkt u samen met een partij die voor u het onderhoud regelt maar wilt u hier meer inzicht en overzicht?
Overweeg dan AssetXplor software. Een software pakket wat u efficiënter laat werken, een centraal kennis punt waar u eenvoudig alle faciliteiten overziet en controleert.

AssetXplor is een tool waarbij het niet nodig is om eerst geheel te vullen voordat u er voordeel van ondervindt. U kunt al gaandeweg het systeem vullen, zodra zaken relevant worden. Bureaucratisch werken wordt hiermee vermeden. AssetXplor biedt een makkelijke manier om informatie kwijt te kunnen, over te dragen en los te laten. Het geeft rust in de organisatie van onderhoud.

Door te werken met beelden en plattegronden, geeft AssetXplor de documenten en meldingen weer daar waar het relevant is. Zaken zijn makkelijk terug te vinden en communicatie vindt via het systeem plaats. Gebruikers worden automatisch herinnerd aan deadlines en verloop van documenten. 

Centraal is alle data beschikbaar via AssetXplor, en voor verschillende gebruikers wordt toegang ingericht. zo kan een leverancier bij de voor hem relevante documenten en kunnen beheerder van gebouwen meldingen doen zonder te overspoelt te worden met voor hen irrelevante informatie. 

Het managen van alle faciliteiten en bijbehorend onderhoud bestaat veel uit communicatie over en weer met leveranciers. Strakke lijnen met deze leveranciers is van groot belang. AssetXplor zorgt voor 

gestroomlijnde communicatie doordat acties voor leveranciers gelijk worden uitgezet. Daarnaast houdt het systeem overzicht door de in app communicatie en notificaties. Zo wordt inzichtelijk als onderhoud is uitgevoerd of als er vervolgacties nodig zijn.

Hoe meer men werkt met dit systeem hoe beter het overzicht wordt en hoe slimmer het systeem. Niet alleen wordt de kennis en expertise geborgd, maar ook de effecten van bepaald onderhoud worden zichtbaar op de lange termijn. Het systeem biedt onderbouwing voor besluitvorming voor het Meerjaren Onderhoud Plan (MJOP) maar geeft ook real-time inzicht in de staat van de gebouwen. 

Het systeem kan worden gebruikt hoe de klant dit wil. Het is eenmalig in te zetten als nulmeting om de huidige staat te inventariseren. Maar het kan ook structureel gebruikt worden als onderhouds planning tool. Het is flexibel in te richten en uit te breiden op basis van wat nodig is. Neem contact met ons voor een online demo of een demonstratie op locatie.

Maak een afspraak

Neem contact op

Adres

Kastanjelaan 400
5616 LZ Eindhoven

Telefoon

E-mail