Je wilt gebouwen inventariseren, maar geen tijd?

You are here:
  • Main
  • FAQs
  • Je wilt gebouwen inventariseren, maar geen tijd?
← All Topics

Men hoeft niet het systeem eerst te vullen

AssetXplor hoeft niet in het geheel te worden ingevoerd alvorens er mee te kunnen starten. U kunt “on the fly”het programma gebruiken.

Ik wil al mijn gebouwen inventariseren

Echter als u waarde ziet om een complete nulmeting te doen met AssetXplor dan kunnen wij zorgen dat u zonder al te veel investering van tijd deze gebouwen in kaart kunt brengen. We gaan het dus nog makkelijker voor u maken.
Hoe doen we dat?
We hebben een groot aantal studenten die wij opleiden voor specifieke werkzaamheden. Zij voeren deze taken als bijbaan en heeft veel raakvlakken met wat ze studeren. Deze studenten studeren aan een Nederlandse kunstschool met opleidingen gericht op de creatief-technische sector. Deze opleiding werkt met ons samen. Binnen deze aanbieding periode kunnen wij zorgen dat deze voor u gereserveerd worden. Als we ze inzetten dan zijn de kosten 30,-/uur. U zult dan wel de volgende zaken moeten regelen voor deze student:

  • Toegang moeten regelen tot het gebouw
  • Indien nodig een rondleiding dienen te geven
  • Plattegronden van de gebouwen overdragen
  • Aanspreekpunten verzorgen zodat onze student zijn werk goed kan blijven doen

De rest doen ze zelf al want het zijn “See IT all uitvoerend personeelsleden” die een opleiding hebben gehad van ons.

Hoeveel tijd kost het om een school in te voeren?

Vorbeeld: Een complete kleine school (1000 m2) kan men met ons systeem in 2 uur compleet in kaart brengen (35 stuks 360 graden foto’s, 30 normale foto’s en invoeren in het systeem, incl. plattegronden).